Voor het eerst naar school

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van je kind. Je brengt daar als ouder/verzorger samen met jouw kind(eren) jarenlang veel tijd door. Alle reden om je goed te oriënteren, voordat je een keuze maakt.

De eerste kennismaking

Als uw kind vier jaar wordt, gaat hij of zij voor het eerst naar de basisschool. Dit kan heel spannend zijn en brengt veel veranderingen met zich mee. Een goede voorbereiding voor ouder en kind is dan ook essentieel. We vinden het belangrijk om de overgang geleidelijk te laten verlopen. Zo went uw kind rustig aan de nieuwe omgeving. Na zes weken onderwijs komt de leerkracht thuis langs om nader kennis te maken. Het is voor kinderen (en ouders) vaak prettig om in een vertrouwde omgeving kennis te maken met de juf of meester. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden er afspraken over het komen wennen op school gemaakt. Uw kind kan namelijk in de aanloop naar zijn vierde verjaardag een aantal dagdelen al komen wennen.

Heeft uw kind binnen BS Kwintijn op de peuterspeelzaal of de kinderopvang gezeten, dan is de kans groot dat het de kinderen waarbij het in de groep komt al kent. De overstap naar de basisschool is bovendien minder groot, doordat wij overal binnen de Brede school Kwintijn steeds meer op dezelfde manier met de kinderen omgaan en met dezelfde thema’s werken. Uw zoon of dochter zal zich ook hierdoor thuis voelen in groep 1.