Kwalitatief Goed Onderwijs

Wij  leren en leven samen.

Op Kwintijn werken wij met Jeelo onderwijs. Jeelo staat voor: JE Eigen Leer Omgeving. Jeelo laat de kinderen de echte wereld zien. De projecten wekken nieuwsgierigheid op. Kinderen worden geprikkeld om zelf tot onderzoek uit te gaan. Samen gaan uw kinderen ontdekken hoe alles om hen heen in elkaar zit.

Alles wat de leraar de leerlingen bijbrengt, passen zij in de praktijk toe, want door te zien en te ervaren wordt lesstof pas écht duidelijk. Dat is wat Jeelo doet: kennis tot leven wekken!

Door kennis en lesstof in de praktijk toe te passen, zien uw kinderen daadwerkelijk wat zij leren. De lessen gaan leven en leerlingen voelen zich meer betrokken bij alles wat ze leren.

Wij zijn onderdeel van de maatschappij

Op Kwintijn vinden we het belangrijk om al jong te leren hoe je duurzame relaties aangaat en hoe je goed kunt samenwerken. Door samen te werken leg je de nadruk op elkaars sterke punten. Je ontdekt elkaars talenten en benut die ook. Zo creëren we win-win situaties. We leren je niet alleen om elkaar te waarderen, maar leren kinderen ook trots te zijn op hun eigen unieke eigenschappen. Op Kwintijn gaan we de samenleving in. Met eigen ogen zien wat er gebeurt. We laten kinderen zien hoe mooi de omgeving is en brengen respect bij voor alles om hen heen.

Wij leren in samenhang

Onze lessen staan niet op zichzelf. Al onze vakken hebben samenhang. Met elkaar en de omgeving. Kinderen leren om deze samenhang te zien. We maken kinderen nieuwsgierig en betrokken door te leren in de echte wereld. We halen buiten naar binnen en gaan zelf op pad. Zo leggen kinderen verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Kinderen werken samen, spelen samen, lossen conflicten op. Ze maken kennis met elkaars achtergronden, elkaars verhalen en ze ontdekken dat ze veel van elkaar kunnen leren.

Wij zijn een openbare school voor basisonderwijs

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom. Iedere sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond is een verrijking voor onze school. Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. We besteden bewust en actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Op Kwintijn is er aandacht voor en bieden we ruimte aan ieder kind.