Een school midden in de maatschappij

Vroeger … de tijd dat we nog leerden uit een boek hoe de wereld in elkaar zit. Toen de deur van de school om half negen dicht ging en om half vier pas weer open. Die tijd is niet meer … We leven in het digitale tijdperk. Maar met alleen digitaliseren redden we het niet. ICT is een hulpmiddel, geen doel. Modern onderwijs leert kinderen verbanden zien. Relaties leggen tussen wat ze leren en wat er om hen heen gebeurt.

Onderwijs

Het Jeelo-concept laat kinderen de echte wereld zien. De thema’s wekken nieuwsgierigheid op. Kinderen die geprikkeld worden om zelf op onderzoek uit te gaan. Samen gaan ze ontdekken hoe alles om hun heen in elkaar zit. Alles wat de leerkracht ze bijbrengt, mogen ze direct in het echt toepassen. Want door te zien en te ervaren wordt lesstof pas écht duidelijk. Dat is wat Jeelo doet, kennis tot leven wekken!

Door kennis en lesstof tot leven te wekken in de praktijk, zien kinderen daadwerkelijk wat ze leren. De lessen gaan leven en leerlingen voelen zich meer aangesproken en betrokken bij alles wat ze leren.

Kinderen klaar maken voor de toekomst! Leerlingen die zelf de regie in handen nemen. Onderwijs dat met beide benen in deze tijd staat! Een moderne frisse blik op leren waarbij ontdekken en beleven centraal staat.  Welkom in de Jeelo-community.  En daar hoort Kwintijn ook bij.

Middelpunt van de omgeving

Kinderen leren pas echt door te ervaren en ontdekken. Dus: zien wat er speelt in de wijk, het dorp en de omgeving. Door te ontdekken hoe de maatschappij in elkaar zit, hoe een huis wordt gebouwd of hoe planten groeien. Pas dan gaan ze het écht begrijpen. Dat is het leren van nu. En natuurlijk zijn er boeken en ondersteunende ICT, want dat blijft altijd. De school is echter niet langer gesloten, maar juist het middelpunt van de omgeving. Naar buitengericht dus!

Competenties en vaardigheden

Na de basisschool kies je langzaam maar zeker je toekomstige beroep. Zo is het jaren gegaan. Maar de tijd gaat zo snel dat we nog geen flauw idee hebben hoe de wereld er straks uit ziet. Daarom moet onderwijs anders. Kinderen moeten al jong kritisch leren denken, creativiteit ontwikkelen en elkaars talenten benutten. Daar komen kinderen verder mee. Op Kwintijn leren ze onderzoek doen, presenteren en allerlei verbanden leggen. Zo verdwijnen de muren en kunnen Kwintijn-leerlingen later alle kanten op.

Leerlingvolgsysteem met portfolio

Jeelo staat voor: ‘JE Eigen LeerOmgeving. In deze digitale omgeving kan iedere leerling zien wat hij gaat doen de komende tijd. Kinderen bouwen een portfolio op dat ze kunnen gebruiken in het voortgezet onderwijs. Dat is pas bouwen aan de toekomst! Het mooie van de Jeelo-omgeving is dat je er overal in kan. Op school, thuis of op de IPad achterin de auto. Zo kunnen leerlingen en ouders altijd inloggen om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling. Kinderen worden zo meer betrokken en krijgen de regie over hun leren.