Wat bieden wij nog meer?

Schoolbibliotheek

Kwintijn werkt met “bibliotheek op school” en heeft een eigen bibliotheek. Deze bibliotheek beschikt over een uitgebreide en actuele boekencollectie.

Gymlessen

In ons gebouw is een gymzaal aanwezig. De gymlessen, die elke groep 2x in de week heeft, worden verzorgd door een vakdocent die werkzaam is bij Sportbedrijf Raalte.

Zwemmen

Leerlingen van groep 5 en 6 hebben schoolzwemmen. Dit vindt tweewekelijks plaats in zwembad Tijenraan. De leerlingen gaan onder begeleiding van minimaal één groepsleerkracht en een andere volwassen begeleider op de fiets naar het zwembad. Belangrijk is dat iedere leerling in groep 5/6 kan fietsen, een veilige fiets heeft en zich zelfstandig kan aan- en uitkleden.
Binnen de school is er beleid opgesteld over het zwemonderwijs en de voorwaarden die wij hanteren. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar gedeeld met leerlingen en ouders zodat iedereen goed op de hoogte is van de voorwaarden om mee te kunnen naar de zwemles.

Rots en Water

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt er elke maandag na schooltijd de training  “Rots en Water” gegeven aan een groep kinderen, die ondersteuning nodig hebben ten aanzien van zelfregulatie, sociale vaardigheden en leren omgaan met winst en verlies. Deze training wordt gegeven door de vakdocent gymnastiek die hier speciaal voor opgeleid is.

Motorische remedial teaching (MRT)

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt er gestart met één uur motorische remedial teaching aan kleuters die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de fijne en grove motoriek. Deze lessen worden ondersteund door ook sociale vaardigheden aan te bieden. Kinderen van 4 – 5 jaar leren ook om te gaan met winst en verlies en zelfregulatie. De huidige vakdocent gymnastiek van Kwintijn is degene die deze lessen verzorgd.

Humanistisch Vormend Onderwijs

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 is het mogelijk dat kinderen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) volgen. Het aanbod is gericht op de maatschappij in de brede zin van het woord. Deze les wordt 1 uur per week gegeven door een docent van Stichting HVO. Ouders dienen hun kind(eren) voor aanvang van het nieuwe schooljaar op te geven. Dit gebeurt via de directie van de school. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van stichting HVO.

Logopedie

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er ook weer logopedie op school. Er is in verhouding een grote groep kinderen op school die hier baat bij hebben. Het is niet altijd te organiseren om naar de logopediepraktijk te gaan, vandaar dat de logopedie elke maandagmorgen op Kwintijn aanwezig is om de behandeling onder schooltijd te laten plaatsvinden.

Kinderopvang

In onze school is ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterwerk voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Tevens is er ook voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd aanwezig. Dit wordt aangeboden door KOOS kinderopvang. Naast onze groep 1/2 is een prachtige, huiselijke ruimte gecreëerd waar kinderen van 0 tot 4 jaar in een fijne en kleinschalige sfeer worden opgevangen. We bieden in een vertrouwde en deskundige omgeving dagopvang met veel persoonlijke aandacht.

Alle ochtenden kunnen peuters, vanaf 2½  jaar, bij ons meedoen aan het peuterwerk. Het peuterwerk is een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. Hier kan je kind zijn of haar wereld verruimen en nieuwe ontdekkingen doen. Ze leren hoe ze met elkaar spelen, ze met elkaar praten, ze ontdekken de wereld! Peuters bezoeken het peuterwerk gedurende 2 of meer  dagdelen van elk 2,75 uur per week. Als je peuter behoefte heeft aan meer begeleiding, dan kan hij of zij op advies van de GGD gedurende 4 dagdelen per week naar het peuterwerk. Dat gebeurt bijvoorbeeld als men inschat dat er een achterstand bestaat in de taalontwikkeling van je peuter.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Taalschool of regulier onderwijs

Kinderen die als nieuwkomer naar school gaan, gaan vanaf 6/7 jaar naar de taalschool. Deze taalschool start in het schooljaar 2023-2024 en is gevestigd in Raalte. Kinderen van 6/7 jaar en ouder krijgen dan 1 tot 2 jaar les op de taalschool en gaan daarna naar het reguliere onderwijs.

Kinderen van ca. 4,5 tot ca. 6 jaar starten meteen in het reguliere onderwijs, in groep 1/2. Zijn de kinderen 2 à 3 jaar wordt gestimuleerd om via een VVE indicatie naar de peuterspeelzaal te gaan.

Taalplusgroep peuters en kleuters

Vanaf schooljaar 2022-2023 is op Kwintijn een taalplusgroep gestart. Deze groep is een combinatie van peuters en kleuters.

Deze gemêleerde groep kinderen krijgen 2 a 3 keer in de week extra les in de Nederlandse taal dat spelenderwijs en aan de hand van thema’s wordt aangeboden. De resultaten waren in dit eerste proefjaar zo positief dat deze vorm van onderwijs ook in het schooljaar 2023-2024 wordt gecontinueerd.

Het betreft 2 samengestelde groepjes van maximaal 8 kinderen. De lessen worden gegeven door een leerkracht van Kwintijn en een pedagogisch medewerker van KOOS. Beiden hebben hiervoor een specifieke training gevolgd en zich verder gespecialiseerd ten aanzien van een adequaat aanbod voor deze specifieke doelgroep.