Contact ouders

Wij vinden onze ouders belangrijk

Wij hechten grote waarde aan betrokkenheid van ouders. Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontplooiing en het welzijn van de kinderen. Wij vinden het heel belangrijk dat ouders en school elkaar hierbij ondersteunen en versterken. Samen zijn we op zoek naar de manier waarop wij de kinderen het best kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.

Communicatie

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op de hoogte gehouden van schoolontwikkelingen door de maandelijkse nieuwsbrief en jaarlijkse schoolkalender. Aan het begin van het jaar wordt een informatieavond georganiseerd.

Daarnaast gebruiken wij de Parro app om ouders te informeren over activiteiten in de groepen, maar ook om hen te betrekken bij het onderwijs, uit te nodigen voor voorstellingen, tentoonstellingen en excursies en waar nodig hulp in te roepen.